BU 29

En fireårig dugnad for universell utforming; BU 29 - Fjerne 100 alvorlige hindringer i kommunene. Sluttrapporten er utarbeidet av Husbanken på oppdrag fra Miljøverndepartementet (2011).

Tiltaket BU 29 ”Fjerne 100 alvorlige hindringer i kommunene” ligger under gruppen ”Bygg og uteområder” og beskriver en landsomfattende kampanje, der en kan søke tilskudd til lokale tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for innbyggerne i kommunene.

Miljøverndepartementet har hatt koordineringsansvar for handlingsplanen. Husbanken fikk i oppdrag å organisere og gjennomføre ordningen. Det er stor variasjon i hvilke type tiltak som har fått tilskudd. Den største gruppen er tilgjengelighetstiltak innen offentlige bygg og uteområder. Det dreier seg om heisløsninger, automatiserte inngangsdører, gangforbindelser og ledelinjer. Flere turområder har også fått bedret tilgjengelighet med støtte fra ordningen. (Kilde: rapporten)

Sluttrapporten presenterer ulike kommunale uu-tiltak og en samlet sluttoppstilling der alle landets fylker er representert.