Fredrikstad: Mulighetsstudie

Rapport om bærekraftig byutvikling i Fredrikstad, utarbeidet av Alt.arkitektur (2012).

Fredrikstad kommune har i samarbeid med Værste AS og Jotne Eiendom AS tatt initiativ til utarbeidelse av mulighetsstudien for FMV-området.

Utvikling av Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV-området) åpner for bærekraftig byutvikling for mer enn området i seg selv. Mulighetsstudien kan her bidra til et nytt byområde med nær tilknytning til det sammensatte Fredrikstad, og kan på grunnlag av lokalisering igangsette nye trender og endring også av Fredrikstad by.

Utviklingen kan legge til rette for:
• gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum
• et befolkningsgrunnlag for et kollektivtilbud som reduserer bruk av privatbil
• et lokalt basert, bærekraftig næringsliv
• ny bebyggelse med redusert energibehov
• bebyggelse, byrom og aktivitetstilbud med utforming tilpasset klimatiske forhold
• lokale tilbud som kan redusere forbruk og avfallsmengder
(Kilde: rapporten)


 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.