Grøne rammer, grøne rom

Om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane, utgjeve av Telemark fylkeskommune (2006).

Dette heftet er del av permsettet «Ideer og prinsipper for stedsutvikling i Telemark». Utgangspunktet for alle stadar byrjar i landskap, terreng og vegetasjon. Vegar, hus og bygde strukturar er lagt i landskapet. vi utgangspunkt i dei store, grøne rammene og arbeider oss ned til dei minste, grøne romma, kan vi betre ta vare på og dyrke fram
stadane sine kvalitetar frå bygd til by. (Kilde: heftet)

 
Grønne rammer, grøne rom

Grøne rammer, grøne rom

Om å ta vare på stadane sine grøne kvalitetar og å skape dei gode møteplassane

Tone Telnes
Telemark fylkeskommune, 2006