Fortett med vett

Byfortetting og byrom i fire norske byer - en eksempelsamling fra Husbanken (2009).

I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Formålet med prosjektet har vært å vise gode eksempler og drøfte de utfordringene en står overfor, men av 27 nye boligprosjekter var det kun tre som referansegruppen ville betegne som forbilledlige. Dette var Bassengtomta i Trondheim, Georgernes Verft i Bergen og Spikerfabrikken i Stavanger. Disse tre, samt gode og dårlige løsninger fra øvrige boligprosjekter blir presentert i eksempelsamlingen.