Drammen: Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ by- og stedsutvikling

Rapport om utdanningsprosjekt i Drammen, utarbeidet av Drammen kommune i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap og Husbanken (2013).

Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) og Husbanken inngikk i 2011 en 3-årig samarbeidsavtale om å utvikle et felles kompetansemiljø innen bomiljø, by- og stedsutvikling. De tre partene ønsket gjennom samarbeidsavtalen å utvikle et felles kompetansemiljø innen bomiljø, by- og stedsutvikling gjennom etter- og videreutdanning, utviklingsprosjekter, PhD-stipend (doktorgradsutdanning) og forskning.

På bakgrunn av denne avtalen ble partene enige om å utvikle etter- og videreutdanning på masternivå innen by- og stedsutvikling med studiested Drammen og etablerte et erfaringsbasert mastertilbud kalt «Erfaringsbasert master i innovativ by- og stedsutvikling» (Master of Innovative Urban Development).

Fokus for masterutdanningen er de utfordringer byer og steder står overfor, blant annet knyttet til klima, bytransformasjon, næringsutvikling, kultur og sosiale forhold. I tillegg ligger fokuset på hvordan man kan utvikle arbeidsformer og løsninger som er både nyskapende og effektive. Det legges også vekt på integrasjon, både av ulike prosessløp, faser i prosesser, fagfelt og aktører ut fra behov for å oppnå resultater i praksis. (Kilde: rapporten)Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ by- og stedsutvikling

Erfaringsbasert materutdanning i innovativ by- og stedsutvikling
Sluttrapport

Drammen kommune, 2013

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken