Citisensekonferansen 2009

Fremtidens by- og næringsutvikling - Citisensekonferansen, Sandefjord 22.-23. juni 2009.

Mange av de bedriftene vi skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. Næringslivet må trekke til seg kreative mennesker for å skape verdier. Disse dynamiske personene etterspør urbane kvaliteter. Byrommene vil derfor få stor betydning, for det er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle ideer og utvikle sine nettverk. Fremtidens by- og næringsutvikling må derfor sette møte mellom mennesker i sentrum for byutviklingen. Regional konkurransekraft skapes når byenes urbane kvaliteter kobles sammen på en effektiv og miljøvennlig måte.

Rapporten tar pulsen på årets citisensekonferanse med presentasjon av foredragsholdere og temaer, situasjonsbilder m.m. Den er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Citisense AS. Hensikten med konferansen er å skape interesse og debatt omkring temaet klimavennlig og attraktiv byutvikling.