Imislund/Dahl: Åpne tanker

Bok og film om stedsutviklingsprosjekt i Hammerfest i forbindelse med Arkitekturens år 2011, initiert av arkitektene Ingrid Dahl og Christoffer Imislund (2012).

Prosjektet Åpne tanker har som mål å starte en stedsutviklingsprosess rundt et nedlagt tankanlegg på Stornes i Rypefjord, der åpenhet og medvirkning er forutsetninger for arbeidet. Med denne fremgangsmåten søker prosjektet å etablere en sterk forankring i byen og dens befolkning.

Gjennom en prosess med intervjuer, utstilling og tankeverksteder har de involverte blitt oppfordret til å reflektere rundt hvordan de ønsker at byen skal utvikle seg, og hvordan området på Stornes kan bidra til trivsel og bolyst. Samtidig har det blitt stilt spørsmål rundt hvordan man skal møte noen av utfordringene som byen står ovenfor.

Som en av flere kommunikasjonskanaler har forfatterne brukt Arkitekturens år 2011, Norske Arkitekters Landsforening sin 100-årsmarkering. NAL har oppfordret arkitekter i hele landet til å bidra til jubileet med prosjekter under temaet endringsrom. Prosjektet markedsføres nasjonalt som Hammerfest sitt bidrag til Arkitekturens år, og er slik med på å øke bevisstheten rundt regionen.

Denne boka forteller om stedet og menneskene, hvordan de påvirkes av hverandre og hvordan de på best mulig måte kan utvikles på hverandres premisser. (Kilde: boka)

Les mer og se filmer om prosjektet på sidene til NAL.


Trykt utgave og DVD til utlån i Biblioteket.