Biblioteket - Stedsutvikling og boligetablering i distriktene

Her finner du litteratur om stedsutvikling og boligetablering i distriktene, lenker til aktuelle nettsteder, rapportomtaler m.m.