Rom for trygghet og omsorg

Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem, utarbeidet av Husbanken (2009).

Husbanken har utarbeidet en veileder til bruk i arbeidet med omsorgsboliger og sykehjem. Den gir veiledning i forbindelse med bygging av omsorgsboliger og sykehjem som kan finansieres ved hjelp av Husbankens investeringstilskudd som kom i 2008.

Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for kommuner og andre aktører for å etablere gode løsninger. Det gis råd både om prosessen som er en forutsetning for gode løsninger, og om de ulike brukergruppenes ulike behov. Det er også tatt med noen eksempler på byggeprosjekter.