Innfridde mål eller brutte visjoner?

Om levekår og tjenester for utviklingshemmede, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning, 2011.

Rapporten oppsummerer noen hovedtrender i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmete siden ansvarsreformen på begynnelsen av 1990-tallet. Det legges særlig vekt på nyere trender, det vil si utviklingen fra 2001 til 2010. Rapporten er første framstilling av data som ble samlet inn i 2010 på oppdrag fra NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. (Kilde: Rapporten)

Les mer om rapporten på NTNU Samfunnsforskning.

Les også om den beslektede rapporten Store bofellesskap for personer med utviklingshemming av Kittelsaa og Tøssebro, 2011.