Hjemme bra - borte best?

Fysisk bomiljø for personer med demens i heldøgns pleie - masteroppgave, Høgskolen i Bergen (2011).

Hvordan kan man skape miljøer der de eldre i større grad kan beholde funksjonen i stedet for å svinne hen? Hvordan kan man motvirke apati og passivitet og bringe inn mer liv og dynamikk? Kan man tenke seg et sted der de eldre trives og er vitale og levende?

Forfatter Erlend Bleken ser på bomiljøer for eldre med demens som ikke kan bo hjemme lenger og som trenger tilsyn hele døgnet. Boken inneholder undersøkelser og analyser, et praktisk prosjekt og gode eksempler.

 Boka finnes i trykt format i Biblioteket