Trondheim kommune: Energiprosjektet Brundalen helse- og velferdssenter

Forenklet enøkrapport ved rehabilitering av Brundalen trygdeboliger og sykehjem, utgitt av Trondheim kommune (2009).

Trondheim kommune skal rehabilitere Brundalen trygdeboliger. Boligene skal bygges om til omsorgsboliger og inngå som boligdelen i Brundalen Helse- og velferdssenter, som også består av et eksisterende sykehjem og et nytt et nytt kultur- og aktivitetssenter. 

I sin overordnede miljømålsetning for egne eiendommer har Trondheim kommune vedtatt at eiendommene skal ha ”fleksible energiløsninger” og det skal foretas ”energiberegninger sammen med prosjekteringsgrunnlaget”.

Målsetningen for energiprosjektet for Brundalen Helse- og Velferdssenter er å sette et styrende mål på spesifikt energiforbruk for prosjekterings- og byggefasen. Målsetningen vil bli etterprøvd når bygget har vært ett år i normal drift. Det er en forutsetning at energimålet er bedre enn rammekrav i TEK07, og det er også et ønske om å kunne klassifisere bygget etter lavenergi- eller passivhusstandard.

Rapporten inneholder en enkel beskrivelse av status for energibruk samt mulige tiltak for energibesparelse ved rehabilitering av Brundalen Helse- og Velferdssenter. Den er utarbeidet av Reinertsen AS ved rådgiver Brita Grønhaug. Oppdraget er gitt av Selberg Arkitektkontor AS for Trondheim kommune. (Kilde: rapporten) 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.