Økonomi knyttet til bygging og drifting av passivhus

Barnehager med passivhusstandard og lavenergistandard er tema i kompetansetilskuddsrapport fra Trøndelag forskning og utvikling (2010).

I dette prosjektet har man sett på de økonomiske konsekvensene for barnehager bygd som passivhus i forhold til 2007. Man har sammenliknet to barnehager; en bygd som passivhus og en bygd etter 97/ 2007.

Rapporten avdekker erfaringer fra bygg og drift av en barnehage med passivhusstandard og en med lavenergistandard, samt en barnehage som er rehabilitert etter gjeldende teknisk forskrift 1992 og 97.