Fra C til A

Veileder for byggherrer med energiambisjoner, utgitt av Grønn byggallianse (2011).

Veilederen er skrevet for å gi byggherrer en kort innføring i energimerkeordningen og en formening om hvilke tiltak som skal til for å gå fra forskriftskrav og energimerke C, til et bedre energimerke; B eller A, for ulike bygningstyper.

Passivhus og lavenergibygg er begreper som er høyaktuelle og som veilederen gir en innføring i. Ved oppstart av nybygg- og rehabiliteringsprosjekter kan byggherren være usikker på hva som skal være energimålsetning for bygget; A-bygg, B-bygg, forskriftskrav, passivhus eller lavenergibygg. Veilederen viser hvilke forutsetninger som påvirker resultatet og kan hjelpe til å gjøre et godt valg. (Kilde: veilederen)

Veilederen blir oppdatert på www.byggalliansen.no når det kommer vesentlige regelendringer. Les mer om veilederen på Framtidens byer.