Tidsskriftartikkel: The special importance of housing policy for ethnic minorities

Artikkel om boligpolitikk og etniske minoriteter i fire nordiske land, utgitt i International Journal of Housing Policy, årg. 13, nr. 1 (2013).

Det er store forskjeller mellom boligpolitikk og boligresultater i Norden, til tross for felles bakgrunn som sosialdemokratiske velferdsstater. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke om boligpolitikk har en spesiell betydning for innvandrere i forhold til hele befolkningen, ved å sammenlikne boligpolitikk og innvandrernes boliger i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Studien viser at innvandrere bor trangere og har dårligere boliger enn den øvrige befolkningen. Årsakene varierer i de ulike landene, for eksempel mangel på utleieboliger i Norge, leie- og priskontroll i Danmark og behovsprøving for offentlige boliger i Finland.

Engelsk sammendrag: Taylor & Francis.

International journal of housing policy

The special importance of housing policy for ethnic minorities
Evidence from a comparison of four Nordic countries

Hans Skifter Andersen, Lena Magnusson Turner, Susanne Søholt
NIBR-rapport 2013:00
I: International Journal of Housing Policy
Volume 13, Issue 1, 2013