Social housing across Europe

Bok om boligsosiale modeller i ulike europeiske land, utgitt av Direction de l’information légale et administrative (2011).

I de fleste europeiske land har den økonomiske nedturen forsterket trendene de siste årene. Tiltak fra EU, lokale og nasjonale myndigheter og lokal sektor involveres i den offentlige boligdebatten hvor spørsmålet om sosiale boliger for vanskeligstilte er sentral. Hvem tar beslutninger innenfor det boligsosiale arbeidet i Europa? Hvor er fokuset, og er det et samarbeid mellom de europeiske land?

Denne boken gir en analyse av ulike boligsosiale velferdsordninger i Europa og kaster lys over spørsmålet om det virkelig eksisterer en europeisk boligsosial modell utfra et transnasjonalt og tverrfaglig perspektiv. Land som omtales er Storbritannia, Tyskland, Finland, Spania, Tsjekkia, Nederland og Frankrike, med spesielt blikk på sistnevnte.


 

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.