The private rented sector in the new century

Studie om reguleringen av private utleieboliger i Vest-Europa, utgitt av Boligøkonomisk Videncenter (2012).

Denne analysen er utført av Cambridge Center for Housing and Planning Research (CCHPR) og London School of Economics (LSE) for Boligøkonomisk Videncenter og er en studie av utviklingen i reguleringen av private utleieboliger i Vest-Europa i perioden 1980-2010.

Studien omhandler kontekst, metoder og komparative funn i Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Nederland, Spania og Sverige, samt en kortere beskrivelse av forholdene i Finland, Norge, Irland og Sveits.

Analysen har dansk sammendrag og kan lastes ned fra Boligøkonomisk Videncenter.