New times, new businesses

Rapport om anskaffelse av bolig i tider med nøysomhet, utgitt av University of St Andrews (2013).

Prosjektet «New times, new businesses - adressing the challenges of housing provision in times of austerity" ble nylig avsluttet. Husbanken har deltatt sammen med partnere fra Australia, Canada, England og Skottland. Ansvarlig for prosjektet var professor Duncan Maclennan, direktør for Centre of Housing Research of the University of St Andrews, Skottland.

Målet med prosjektet var å identifisere svakheter i måten markedet fungerer på og forstå hvordan disse utvikles, samt belyse statens rolle i arbeidet med å skape en balanse. Prosjektet hadde også ambisjoner om å øke forståelsen for hvilke type selskaper som skal kunne lykkes i et miljø med boligpolitiske endringer.

Professor Maclennan konkluderer blant annet:
• “New demands for housing and related services are emerging that markets are failing to meet effectively. Home-ownership rates for under-35s are falling almost everywhere and these young households will enter homeownership much later. They need other options both to live and build savings now. We also have older people who are living longer and we have to recast the ways we meet the changing housing, care and health needs of the oldest households.”
• “The most successful not-for-profit groups will continue to be measured by real improvements in their local neighborhoods and in the lives of people they serve, for example, improvements in health, education and employment prospects.”
• ”The other key challenge will be for housing providers to offer new and different products – such as mid-market homes and different forms of shared ownership.”

Les mer om prosjektet på sidene til University of St Andrews.


New times, new business
Housing provision in times of austerity

Duncan Maclennan, Sharon Chisholm (red.)
University of St. Andrews, 2013

Utarbeidet med tilskudd fra Husbanken

Trykt utgave til utlån i biblioteket.