NIBR: Meeting the needs of homeless people

Samarbeidsrapport om tverrfaglig arbeid i Norge og Skottland, utarbeidet av NIBR, Diakonhjemmet og University of Stirling (2012).

Denne rapporten er basert på pilotprosjektet "Meeting the needs of homeless people: Interprofessional work in Norway and Scotland" og er en komparativ studie mellom Norge og Skottland.

Hovedtemaet er hvordan samarbeidet mellom hjelpeapparatet og profesjoner bidrar til et bedre liv for hjemløse, og hvilken rolle boligspørsmålet har i det tverrfaglige arbeidet. Prosjektet er i stor grad en litteraturstudie med gjennomgang av eksisterende forskning og intervjuer av fagfolk i begge land.


Trykt rapport kan lånes i biblioteket.