Kristensens bolighistorie

Bok om dansk boligliv de siste hundre år, utarbeidet av Hans Kristensen (2012).

"Kristensens bolighistorie" handler om en alminnelig dansk families boligvalg og boligliv gjennom fire generasjoner; fra tiden før første verdenskrig og fram til i dag. Felles for dem alle var å få realisert husdrømmen.

Boken setter denne typiske danske boligkrøniken inn i en økonomisk, sosiologisk og politisk ramme, preget av hundre års historisk utvikling. Spesielt boligpolitikkens utvikling, samt de store trekkene i byutviklingen og byplanleggingen gjennomgås som rammebetingelser for det danske boliglivet.

Les mer på sidene til Center for boligforskning.