Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport om ungdomsboliger i Sverige, utarbeidet av Boverket (2013).

Drøyt halvparten av Sveriges kommuner oppgir at de har for få boliger til unge og studenter. Dette merkes spesielt ved terminstart i storbyregionene og på de større høgskolestedene. Med bakgrunn i denne boligmangelen har den svenske regjeringen gitt Boverket i oppdrag å se over regelverk som påvirker boligbyggingen.

I rapporten foreslår Boverket forandringer av regelverket som fremmer og stimulerer bygging av student- og ungdomsboliger, samt klargjør hvilke muligheter som finnes med dagens regler.

Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Peter Johansson m.fl.
Rapport 2013:20
ISBN 978-91-7563-035-9
Boverket, 2013

Trykt utgave i biblioteket.