Energy efficiency in housing management

Bok om boligpolitikk og bærekraft i elleve land, utgitt av Routledge (2012).

Miljø- og energiaspektet er viet stor oppmerksomhet i boligpolitikken de senere årene. Denne boken tar for seg et utvalg av case-studier i nye "grønne" bygg, samt ombyggingen av eksisterende boliger, vedlikehold og budsjettering. Man ser spesielt på koblingen mellom politiske ambisjoner om og de tekniske og økonomiske problemstillingene i forbindelse med boliginvestering.

Boken tar sikte på å være internasjonalt komparativ og inkluderer et kapittel for hvert av følgende land: Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England, Frankrike, Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Slovenia og Canada. Boken er støttet av forskningsprogrammet "Housing Quality" ved Delft University of Technology og forskningsstipendet "Affordable and Green Housing" ved University of Calgary. Den appellerer til studenter og akademikere som er opptatt av boligspørsmål og energieffektiviserende boligpolitikk.