Bortom bostadssocialismen

Antologi om svensk boligpolitikk, utgitt av Timbro (2013).

Bostadsköer, segregation och bostadsområden som människor inte trivs i. Det byggs för lite. Problemen på bostadsmarknaden har sett likadana ut i decennier. Många problem har skapats av socialdemokratiska regeringar. Samtidigt har väldigt lite förändrats, trots sex år med borgerlig regering. Varför?

Svaret stavas ideologi. Andra politikområden har reformerats, men bostadssocialismen lever kvar. Hyresreglering, allmännytta och kommunala detaljplaner är fortfarande huvudpelare i bostadspolitiken.

Är politiken effektiv? Ger den människor ökade möjligheter att bo bra? Om inte, är det inte dags att utmana denna Sveriges sista planekonomi?

Åtta forskare och debattörer visar upp skadorna i det svenska folkhemsbygget och skissar på en renoveringsplan. Frilansskribenten Maria Eriksson är bokens redaktör. Övriga författare är Assar Lindbeck, Henrik Lethin, Henrik Lindberg, Jerker Söderlind, Sakine Madon, Maria Ludvigsson och Adam Cwejman. (Kilde: bokomslaget)


Bortom bostadssocialismen

Bortom bostadssocialismen    

En uppgjörelse med Sveriges sista planekonomi

Maria Eriksson (red.)
Timbro, 2013

Til utlån i biblioteket.