Boverket: Analys av bostadsbyggandet i Norden

Rapport om ulikheter ved boligbygging i de nordiske land, et regjeringsoppdrag utført av Boverket (2011).

Boverket fick i januar 2011 i oppdrag å gjennomføre en analyse av forskjellene i utviklingen på boligbyggingsområdet i Sverige sammenliknet med øvrige nordiske land. I analysen har man sett på utviklingen av boligbygging, boligpolitikk, produksjonskostnader, finansieringsforutsetninger og plansystemer.

Les mer på sidene til Boverket.


Flere aktuelle rapporter fra Boverket:

Samtlige rapporter kan også lånes i biblioteket.