NAL: Videreutvikling av Ecobox

Sluttrapport fra delprosjekt, utarbeidet av Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med NTNU (2012).

Ecobox prosjektdatabase presenterer moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling på nett. Basen er under kontinuerlig utvikling og inneholder nå 250 prosjekter. Byggeprosjektene som finnes her spenner vidt i skala, funksjon, miljøtiltak og kompleksitet. Felles for prosjektene er arkitektonisk kvalitet og at de er kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. Det finnes ingen tilsvarende database over miljøvennlig arkitektur i Norge.

I dette delprosjektet er det innledet et samarbeid med NTNU om å benytte studentenes bygganalyser av miljøbygg i Ecobox prosjektdatabase. NTNU gjennomfører hvert år kurset Arkitekturens teori og historie (ATH) C også kalt Bygningsanalyse.

Målet var å kunne gi gjensidig nytte- og overføringsverdi både for bransje- og undervisningsaktørene. Et samarbeid med undervisningsinstitusjonene ville kunne gi en vinn vinn situasjon i denne sammenheng – bygganalyser gjennomført av studentene på norske miljøbygg vil tilføre nytt og utdypende stoff til basen.
(Kilde: rapporten)