Ungdom i sentrum

Metoder og erfaringer fra Hokksund om ungdom som aktive deltakere i byutviklingen / Øvre Eiker kommune (2011).

Hva kan egentlig ungdom om stedet de bor på? Hvordan ser stedet ut sett gjennom deres øyne, og hvordan kan en kommune bruke denne kunnskapen i sitt arbeid med stedsutvikling?

Hokksund kommune fikk våren 2010 en henvendelse fra Husbanken med en anmodning om å søke deltakelse i et pilotprosjekt rettet mot ungdom. Bakgrunnen var Husbankens engasjement i å fremme ny kunnskap om ungdommens bruk av sine omgivelser, og hvilken betydning nærmiljøet og møteplassene har for ungdommens samlede syn på tilhørighet. Betydning av stedenes utforming, fysiske kvaliteter, innhold og forbedringsmuligheter var noen av temaene for prosjektet.

I løpet av høsten 2010 ble det gjennomført en rekke aktiviteter, bl.a. kafédialoger, spørreundersøkelser, workshops, midlertidige tiltak, samarbeidsprosjekter med skoleelever og oppfølgingsplaner. 

Ungdommene ønsker dialog med kommunen og politikerne. Undersøkelsen har vist at de har satt stor pris på å møte representanter fra kommunen, ansikt til ansikt. Spørreundersøkelsen bekrefter at ungdommene ønsker slike møter også i fremtiden. Oppfordringen til kommunen og politikerne er klar: Kom til oss, så får dere høre hva vi mener!