HiSF: Tun +

Rapport om modell for alternativ boligbygging i Sogndal kommune, utarbeidet av Høgskolen i Sogn og Fjordane (2012).

Prosjektrapporten presiserer hovedmålene med prosjektet ”Tun +, en modell for alternativ boligbygging”, og er tilpasset en innlandskommune og et konkret utbyggingsområde, Lomelde i Sogndal kommune.

I rapporten er det kort redegjort for retningslinjer når det gjelder miljøhensyn og utbyggingsprinsipp. Arbeidet med Lomelde Strand er en videreutvikling og fortsettelse av et tidligere prosjekt: ”Tun +, Selje seniortun”, og av FoU-prosjektet: ”Tun +, En modell for alternativ boligbygging, Ytrøygrend i Solund kommune”. (Kilde: rapporten)