Studentoppgaver fra NTNU

Studenter fra NTNU ser på boligmassen for rusmisbrukere på Røros. Oppussingen ønskes utført med fokus på energi og miljø, og med respekt for de spesielle omgivelsene på Røros.

En del av de kommunale boligene brukes som regel av mennesker som er vanskeligstilte på boligmarkedet, som for eksempel rusmisbrukere eller personer med psykiske lidelser. Dette er brukergrupper som har spesielle behov i forhold til bosted og som ofte krever tett oppfølging. Terskelen for å bruke boligen til daglig skal derfor være meget lav.

Tilskudd fra Husbanken
Røros kommune har fått kompetansetilskudd av Husbanken for å se på boliger og bosetting av rusmisbrukere på Røros. Utfordringen som ligger i prosjektet er å forvalte den kommunale boligmassen på Røros på en bærekraftig måte, gjennom å skape god bokvalitet for brukergrupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet og samtidig beholde fokus på energi, miljø og kulturarv. Etter tips fra Røros kommune har Husbanken engasjert eksperter i team på NTNU til å se på noen modeller for boligmassen på Røros. De har fått ett lite tilskudd av Husbanken blant annet for å få noen dager på Røros og satt seg inn i problemstillingen i prosjektet.

Hvem er Eksperter i Team?
Eksperter i Team (EiT) er et tverrfaglig prosjektemne for alle mastergradsstudentene på NTNU. EiT skal forberede studentene på tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet. Våren 2008 gir fakultetenes prognoser om lag 1950 studenter fordelt på 63 landsbyer. EiT organiseres i landsbyer (enheter med maksimum 30 studenter). Landsbyen karakteriseres ved en bredt tverrfaglig problemstilling(tematisk prosjektområde). Studentene innen landsbyen inndeles i tverrfaglig sammensatt grupper på fem studenter. Så den ene landsbyen fikk i oppgave å se på Røros kommune sine problemstillinger. Et fasiliteringsteam bestående av en faglærer og to læringsassistenter legger til rette for læring i den enkelte studentgruppe i landsbyen, men det er studentene selv som er ansvarlig for planlegging og progresjonen i gruppearbeidet.

Studentene kunne velge mellom tre oppgaver
1. Gjenbruk av et eksisterende bygg som trenger ny funksjon som treffsted, med fokus på ressursvennlighet
2. Rehabilitering av kommunale boliger med fokus på brukervennlighet og energi og miljø
3. Nybygging av ressursvennlige kommunale boliger med lav brukerterskel – utvikling av nye bomodeller

Last ned studentoppgavene: