Statens byggeskikkpris 2013

Brosjyre med informasjon om prisvinnere, hedrede og nominerte til Statens byggeskikkpris i 2013. Utgitt av Husbanken.

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger og har vært utdelt hvert år siden 1983. Årets pris gikk til Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole avdeling Bjergsted. Begge skoler sto ferdig i 2012.

Byggherre: Stavanger kommune / Rogaland fylkeskommune
Arkitekt: Arkitekturverkstedet / Asplan Viak as

Les mer om prisvinnerne på Husbankens byggeskikksider og forbildeprosjekter.
 

Statens byggeskikkpris 2013

Statens byggeskikkpris 2013

Husbanken, 2013