Pollen nr. 2

Tidsskrift med tema kollektive boformer, utarbeidet av Eriksen og Skajaa Arkitekter (2012).

Andre nummer i arkitekturfanzinen Pollen handler om kollektive boformer i Skandinavia. Pollen er et gratis tidsskrift utarbeidet av Eriksen og Skajaa Arkitekter som består av Arild Eriksen, Joakim Skajaa og Oda Solberg. 

I denne utgaven har de sett på ulike former for felles boløsninger og folks erfaringer med dette, gjerne i henhold til økonomiske og miljømessige gevinster ved å dele. 

Danmark og Sverige er mer åpne for kollektive boformer og implementerer dette i nybygg i større grad enn i Norge. Arkitektene ønsker å rette et fordomsfritt søkelys mot de som velger annerledes.

Digital utgave av Pollen nr. 2

Intervju med Eriksen og Skajaa Arkitekter i Arkitektnytt. Trykt utgave i biblioteket.