Mitt hus er din utsikt

God byggeskikk for hus og land - hva, hvorfor og hvordan? Utgitt første gang i 1998 av Statens byggeskikkutvalg og fremdeles aktuell.

Det lønner seg å satse på god byggeskikk. Det kan være et viktig ledd i distriktsutviklingen og i utviklingen av varer og tjenester. Vakre omgivelser kan skape trivsel og tilhørighet. De fysiske omgivelsene kan legges til rette for at mennesker kan møtes på tvers av generasjoner og etniske skiller. Slik sett hører byggeskikken til midt i det kulturelle feltet der målet er at vi mennesker skal oppleve glede og få utfolde vår skaperevne og være myndige og handlekraftige. Det er like mye et verdivalg om innholdet i vår kultur og retningen for fremtidssamfunnet. Så da, kjære leser - er det bare å gå ut og se selv. Ta med deg teknisk utvalg, familien eller naboen, bruk boka og still krav!
(Kilde: rapporten)