Lys på stedet

Veileder om utendørsbelysning i byer og tettsteder, utgitt av Samferdselsdepartementet, Kommunal- regionaldepartementet og Miljøverndepartementet (2012).

God utendørsbelysning gjør byene og tettstedene våre triveligere, tryggere og mer tilgjengelige. Dessuten gir riktig lysbruk også mulighet til å spare penger. Gjennom denne veilederen vil regjeringen øke bevisstheten om hvordan utendørsbelysning påvirker vår livskvalitet og vårt miljø.

I klimapolitikken må både myndigheter, næringsliv og husholdninger gjøre en innsats for å redusere klimautslippene. God lysbruk og riktig valg av tekniske løsninger kan redusere energiforbruket betydelig og bidra til reduserte klimautslipp. Belysning bør derfor være et viktig tema i kommunenes arbeid med energieffektivisering og energi- og klimaplaner.
 
Utgivelsen av denne veilederen er knyttet til programmet Framtidens byer, som gjelder de 13 største byene. Men den er like viktig for resten av landets byer og tettsteder. Tre departementer står som utgivere av veilederen. Det vitner om at lys er et tema som favner vidt. Kommunene har et særskilt ansvar for å sikre en helhetlig lysplanlegging og er den viktigste målgruppen for denne veilederen. (Kilde: veilederen)