Henningsvær bryggelandskap

Henningsvær Bryggelandskap er et tiltak under prosjekt Stedsutvikling Henningsvær, utarbeidet av Vågan kommune (2010).

Vågan kommune har etablert prosjektet Stedsutvikling Henningsvær i samarbeid med "Den verdifulle kystkulturen" og innbyggere og næringsliv i "værret". Tre arkitektkontorer har deltatt i syv prosjekter med nybygg, fornyelse og rehabilitering.

En kreativ faglig drøfting av mulighet til å bevare værrets særpreg, bygninger, kaier, smug og ferdselsmønster, og samtidig legge til rette for ny virksomhet.

Målsettingen med stedsutviklingsprosjektet har bl.a. vært å styrke stedets identitet, ivareta landskaps- og bygningsmiljø og bidrar til å gjøre stedet attraktivt som bosted, næringsetablering og for den besøkende.