Framtidens bygder del 1

Denne publikasjonen omhandler Framtidens bygder del 1, og inneholder et konsentrat av rapportene Norske arkitekters landsforbund har fått fra bygdene i pilotprosjektet.

Framtidens bygder utvikler pilotprosjekter som skal bidra til økt kunnskap og få fram eksempler på hvordan klimavennlig stedsutvikling kan gjøre bygdene mer attraktive. Gjennom Framtidens bygder er det etablert et godt samarbeid mellom norske distriktskommuner og aktører som går i bresjen når det gjelder bærekraftig stedsutvikling. Det er fokus på kunnskapsoverføring mellom kommuner, både de som er med som piloter, men også andre interesserte.

Bygdene som har deltatt i pilotprosjekt del 1 er:
- Flakstad, Flakstad kommune
- Mosjøen, Vefsn kommune
- Norddal, Norddal kommune
- Iveland, Iveland kommune
- Harestua, Lunner kommune
- Rakkestad, Rakkestad kommune

Framtidens bygder del 1 er finansiert med blant annet kompetansetilskudd fra Husbanken.

Framtidens bygder

Del 1

Forfatter(e): Øystein Bull-Hansen, Iselin Ekman, Perann Sylvia Stokke og Alf Waage.
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund, 2014