Fargeplan for Glommengata

Glommengata i Kongsvinger sentrum har fått en helhetlig og gjennomtenkt fargebruk. Her finner du rapporten fra prosjektet og fargeplanen for Glommengata.

Flere gårdeiere har malt sine bygg i 2014, og Glommengata er i ferd med å forvandles fra en sliten bygate til en innbydende og oppgradert gate som øker trivselen. Engasjementet hos innbyggerne har vært stort, og gjennomføring av fargeplanen har vist at endret fargebruk i stor grad påvirker bymiljøet.

Under kan du lese om gjennomføringen av prosjektet og se fargeplanen til sivilarkitekt og billedkunstner Mette L'orange. 

Arbeidet med fargeplanen er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Gjennomføring av fargeplan for Glommengata, Kongsvinger

Utgitt av Kongsvinger kommune, 2014

Fargeplan for Kongsvinger: Pilotprosjekt Glommengata - Natur +

Utgitt av Mette L'orange, 2014