Byøkologiske boliger i Hauskvartalet

Eriksen Skajaa Arkitekter presenterer i denne rapporten resultatet av halvannet års arbeid med et forprosjekt for byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo. Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Hauskvartalet er en visjon om å utvikle et levende og helhetlig byøkologisk kulturkvartal midt i Oslo sentrum. Forprosjektet er gjennomført under ledelse av Eriksen Skajaa Arkitekter AS sammen med brukere og beboere i Hauskvartalet og Hausmania SA. Prosjektet er et innovativt samhandlingsprosjekt for utvikling av byøkologiske lavkostnadsboliger og arbeidskollektiv med sosial profil, samt kulturarealer og flerbrukshall.

Forprosjektet for boligdelen i Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42 er støttet med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken. I tillegg har prosjektet fått støtte fra Tre og By, som er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund og Innovasjon Norge, for å utvikle flere boligprosjekter i tre i byen.

forside av rapporten byøkologiske boliger i hauskvartalet

Byøkologiske boliger i Hauskvartalet

Eriksen Skajaa Arkitekter i samarbeid med Kulturhuset Hausmania og brukere av Hauskvartalet
Utgitt av Eriksen Skajaa Arkitekter AS, 2015