Byggeskikknøkkelen

Et samordningsverktøy innen temaene estetikk og byggeskikk, utarbeidet av Sintef Byggforsk (2011).

Målet med Byggeskikknøkkelen er å gi kommunene og de andre aktørene som bidrar i utviklingen av gode områder og steder en større samlet oversikt over de sammensatte utfordringene de står over for, der byggeskikk og estetikk er en fellesnevner.

Byggeskikknøkkelen skal fungere som et planleggings ‐ og beslutningsverktøy for kommunen, politikere og andre aktører i sektor/næring. Den skal være et oppslagsverk for kommunene og andre aktører i forbindelse med planlegging og utbygging, og en av de viktigste funksjonene vil være å bidra til felles forståelse av kvaliteter, mål og utfordringer. Byggeskikknøkkelen skal tydeliggjøre for aktørene hvordan kommunene samvirker med myndighetene på regionalt og nasjonalt nivå i utviklingen av det bygde miljø, hvordan de ivaretar kravene til lokal iverksetting av lover og forskrifter og hvilke mål og strategier de har for estetisk utvikling.

Rapporten består av 3 deler:

  • en case oppsummering (dette dokumentet)
  • en skisse til Byggeskikknøkkel for Skien kommune som vedlegg

Du finner Byggeskikknøkkelen til Dibk sine nettsider

(Kilde: rapporten)