Boligvisjoner

Bok om den sosiale boligbyggingen i Norge siste halvdel av 1900-tallet, skrevet av Jon Guttu, Forlaget Press (2011).

I denne boken presenteres ti forbilder som har betydd mye i norsk boligdebatt. Forfatteren beskriver prosjektenes tilblivelse, hva som ga dem forbildestatus og hvordan ideene ble formidlet videre og til dels også realisert her hjemme. Samtidig stilles spørsmålet om hvordan forbildene fremstår i dag, og hva vi fortsatt kan lære av dem. I en historisk innføring presenteres samfunnsutviklingen og de utfordringene etterkrigstidens planleggere sto overfor. Til slutt diskuterer forfatteren hvorfor boligplanlegging i liten grad er et tema i den offentlige debatten. 

Boken tar utgangspunkt i etterkrigstidens idealer for den gode bolig. Disse idealene representerer også viktige markører for å avlese den moderne tids syn på det gode liv, den gode samfunnsborger etc. Den handler om betingelsene for våre nære fysiske omgivelser, og er blant mye også en viktig kilde til å forstå oss selv og vår egen fortid.
(Kilde: Forlaget Press)