Bærekraftig arkitektur for alle

Med ”Bærekraftig arkitektur for alle” menes at miljøvennlige boliger må være tilgjengelige for alle grupper i det norske samfunnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Røros kommune, NTNU og Husbanken (2009).

Personer med sammensatte problemer som rus og psykiske lidelser representerer en stor andel av vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne gruppen trenger ofte behandling, rehabilitering og omsorg samtidig.

I denne rapporten presenteres et prosjekt som Rusteam på Røros har gjennomført i samarbeid med NTNU og Husbanken i Trondheim. Prosjektet heter ”Bærekraftig arkitektur for alle?" og har som mål å utvikle boligmodeller for kommunale boliger som er både miljøvennlige og billige og som er bygget i samsvar med brukernes behov.

Rapporten viser hvordan man har prøvd å samarbeide mellom ulike etater og tjenester og inkludere brukernes perspektiv i prosjektet, for å skape et boligtilbud som kan forbedre den enkeltes livskvalitet, økt hjelpetilbud og oppfølgingseffektivitet.
(Kilde: Rapporten)