Velferd og bolig

Ny bok av Lars-Marius Ulfrstad om boligsosialt arbeid og samarbeid, utgitt på Kommuneforlaget (2011).

Hva skyldes det at antall boligløse i velferdssamfunnet Norge fortsatt stiger? Er det mulig å løse komplekse velferdspolitiske og boligsosiale oppgaver overfor fattige, kriminelle, rusmiddelbrukere, psykisk syke og løslatte fra fengsler?

Tema for denne boken er bolig og velferd. Forfatteren mener at et grunnleggende element for den enkeltes velferd er å ha en god bolig og en god boligsituasjon. Boligsosialt arbeid fordrer samarbeid mellom flere ansvarsområder. Boken handler derfor både om boligens betydning for individets velferd, om innrettingen av norsk velferdspolitikk og om hvordan et bredt, tverrfaglig boligsosialt arbeid kan bidra overfor den enkelte.

Boken er skrevet for studenter og alle de som jobber med velferdsoppgaver, enten det er i boligforvaltning eller andre velferdstjenester. (Kilde: Kommuneforlaget)

Boken kan lånes i Biblioteket eller bestilles på Kommuneforlaget.
Se bokens innholdsfortegnelse.


Boken ble også presentert på Faglig frokost i november 2011, og her kan du laste ned foredrag og omtale av arrangementet.