Tollåsengaprosjektet

Forprosjektrapport om bomiljø og brukermedvirkning, utarbeidet av Kristiansund kommune (2011).

Tollåsengaområdet har i de siste årene vært preget av forfall og en negativ utvikling når det gjelder bomiljø og nabolagskonflikter. I kommunens revisjon av boligsosial handlingsplan ble det vedtatt at det skal gjennomføres en opprusting som skulle gi 10 omsorgsboliger med fellesareal (boligfellesskap) for brukere innenfor psykisk helse.

En samordnet innsats på mange nivå måtte til for å utvikle en helhetlig plan, som både omfatter bygningsmessig rehabilitering/utforming og avklaring av brukertilbud og tjenester, samt utvikling av uteområdene og andre bokvaliteter.

Mål og føringer for prosjektet har foruten det å skape et tilpasset botilbud og bomiljø for vanskeligstilte, vært brukermedvirkning og tverrfaglig arbeid, samt å høste kunnskap og erfaringer. På grunnlag av dette skal prosjektet ha en overføringsverdi til andre kommuner, men også nasjonalt i forbindelse med tiltak og utbering av "forsømte" og "problembelastede" boligområder. (Kilde: rapporten)Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.