Kristiansund: Tollåsengaakademiet fase 1

Rapport fra bomiljøprosjekt i Tollåsenga i Kristiansund, utarbeidet av Kristiansund kommune (2013).

Tollåsengaområdet består av 9 ulike bygninger/blokker med til sammen 105 kommunale leiligheter. Bygningene ble etablert like etter krigen og boligene har spilt en stor rolle for ulike vanskeligstilte brukere.

Prosjektets formål er å utvikle og opparbeide Tollåsengaakademiet som en viktig del av å etablere et nytt og trygt bomiljø i boområdet Tollåsenga. Gjennom dette prosjektet skal det igangsettes blant annet tilpasset opplæring for beboere og ansatte, ulike aktivitetstilbud og tiltak for å utvikle og styrke det sosiale fellesskapet i boligområdet.

Det er også et viktig mål at de metoder og aktiviteter som utvikles gjennom prosjektet skal på sikt tas i bruk for alle i Kristiansund kommune som bor i kommunalt disponerte boliger eller har tilrettelagte tjenester gjennom kommunen.
(Kilde: rapporten)

Tollåsengaakademiet Fase 1

Tollåsengaakademiet
Et beboerakademi med fokus på tilbud til beboere, ansatte og naboer
Fase 1

Kristiansund kommune, 2013

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

Les også om Tollåsengas forprosjekt.

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.