NIBR: Tilbakeføring av straffedømte

En kommentert bibliografi om forskning på tilbakeføringsgarantien og forvaltningssamarbeid, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

Prosjektet er en litteraturstudie om løslatelser fra fengsel og tilbakeføringsarbeid i Norden de siste ti årene. Hovedfokus er samarbeid mellom ulike etater og andre aktører, som har en rolle i løslatelsen og tilbakeføring av straffedømte. Rapporten er skrevet på oppdrag av Justis- og politidepartementet av NIBR-forskerne Evelyn Dyb og Katja Johannessen.

Blant hovedprosjektene som omtales spesielt er "Bättre frigivning" og "Vägen ut" i Sverige (kap. 2), "TOG - Tiltak overfor gjengangere" (kap. 3) i Norge og "Projekt God Løsladelse" i Danmark (kap. 4). (Kilde: Rapporten)