NTNU Samfunnsforskning: Tidsbruken i bosettingsarbeidet

Rapport om prosessen fra vedtak til bosetting, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning (2013).

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra KS og fokuserer på tidsbruken i bosettingsarbeidet. Prosjektets hovedformål har vært å utrede årsaker til at flyktninger og tidligere asylsøkere som får opphold i Norge opplever stadig økende ventetid før de bosettes i en kommune.

Evalueringen har søkt å gi svar på hvordan en kan oppnå en raskere bosetting fra asylmottak, fortrinnsvis uten at kommuners selvråderett i bosettingsarbeidet reduseres.


Tidsbruken i bosettingsarbeidet

Tidsbruken i bosettingsarbeidet
En studie av prosessen fra positivt vedtak til bosetting

Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Berit Berg
ISBN 978-82-7570-311-6
NTNU Samfunnsforskning, 2013

Trykt utgave til utlån i biblioteket.