Utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030

Tromsø kommune har gjennomført et toårig prosjekt hvor hovedmålet har vært å kartlegge og presentere behovet for boliger og tjenester. Resultatet er en strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg. 

Gjennom prosjektet har det blitt utviklet metoder, rutiner og handlingsplan for langsiktig verdibevarende vedlikehold og oppgradering av de kommunale boligene - omsorgsboliger og sykehjem. Det har vært fokus på eiendomsutvikling for å møte fremtidens bolig-, omsorgs- og pleiebehov på en kostnadseffektiv måte, både med tanke på bygningsmessige tiltak og tjenestetilbud.

Prosjektet har utforsket og foreslår mulige fremtidige boformer for omsorgs- og helsesektoren, samtidig som det foreslås løsninger for brukerne i et byutviklingsperspektiv. Resultatet av arbeidet er beskrevet i en strategi som ble vedtatt av Tromsø kommunestyre i september 2013.

Erfaringene og kompetansen som er utviklet i prosjektet gir god informasjon til andre kommuner med samme behov for langsiktige strategier innenfor helse- og omsorgssektoren.

 

Utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030


Tromsø kommune/eiendom
2013
Prosjektet er finansiert med boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken


Se hele strategien her.