Småhusene på Lysheim

En evaluering av prosjekt "Fra bostedsløs til herre i eget hus", utarbeidet av Nøtterøy kommune (2011).

Småhusprosjektet ”Fra bostedsløs til herre i eget hus” er et samarbeid mellom Nøtterøy kommune, Psykiatrien i Vestfold, ASVO og Husbanken. Tjenestetilbudet skal bidra til å gi personer med tyngre rus- og psykiatriproblematikk ikke bare tak over hodet, men også selvtillit over å mestre noe. Prosjektet startet i september 2007 og ble avsluttet februar 2011.

Rapporten er en evaluering av deltakernes erfaringer med å delta i byggeprosjektet.

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.