Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom

Rapport om ungdom og sjølvbygging, utarbeidet av Meland kommune (2009).

Meland-prosjektet har etablert 17 boliger til ulike målgrupper og gitt folk en trygg og varig bolig. Resultatet er 13 eneboliger og fire kommunale utleieleiligheter. Gjennom selvbyggerprosjektet har en ikke bare bygget rimelige boliger, men også gitt folk styrket selvfølelse og kompetanse. Noen av deltakerne har også tatt fagbrev gjennom deltakelse i et tømrerlag, og har dermed kvalifisert seg for arbeidslivet.

I rapporten trekker en også fram at det er mulig å spare samfunnet for store utgifter dersom en arbeider målrettet med bosetting av de mest vanskeligstilte gruppene. Dette kommer en fram til ved å regne med samfunnskostnader i samarbeid med en aktiv kriminell person, kostnader ved fengselsopphold og store utgifter på kommunale sosialhjelpsbudsjett. Rapporten konkluderer med at selvbyggerprosjektet har spart samfunnet for 200 millionar kroner i utgifter i løpet av fem år ved å gi vanskeligstilte en trygg og god bolig og et mer verdig liv.