Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund

Rapport fra prosjekt 2011-2012, utarbeidet av Karmøy kommune (2012).

I 2009 vedtok Karmøy kommune og Haugesund kommune sine første boligsosiale handlingsplaner (2009-2012). Under og etter arbeidet med planene var de to kommunene i dialog om felles utfordringer og mulige tiltak/løsninger. Begge kommunene hadde behov for å få kartlagt sine boligsosiale utfordringer og tiltak ytterligere og ønsket å samarbeide om dette.

Husbanken ga tilsagn om boligsosialt kompetansetilskudd til kommunenes samarbeidsprosjekt i april 2010 med ønske om at prosjektet skulle gi særlig fokus  på de mest vanskeligstilte, boligetablering av ungdom, enslige og mindreårige flyktninger.

Denne sluttrapporten er utarbeidet som en del av oppfølging av vilkårene for tilskuddet og oppsummerer prosjektarbeidet i den tiden prosjektleder var ansatt (2011-2012). Det er i samme periode utarbeidet tre halvårsrapporter/statusrapporter knyttet til fremdriftsplan for prosjektet. (Kilde: rapporten)

Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund
Samarbeidsrapport om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund
2011-2012

Alise Vea
Karmøy kommune, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.