Prosjekt FRI

Sluttrapport og metodehefte om prosjekt Fri, utarbeidet av Kirkens bymisjon, 2009/2010.

Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen, som var ansatt i Kirkens Bymisjon Drammen, ble engasjert som prosjektmedarbeider og deretter avdelingsleder for FRI. Kirkens Bymisjon inviterte fem personer med erfaring fra rus og kriminalitet, og bad dem formidle hva som er utfordringene ved slutten av soningen, ved løslatelse, etter løslatelse for å bli rusfri, og for ikke å begå nye kriminelle handlinger. Svarene var entydige: Bolig, jobb og nettverk var helt nødvendig. (Kilde: sluttrapporten)

FRI er et prosjekt som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for dem som løslates fra fengsel. Metoden for prosjektet er nærmere beskrevet i eget hefte, og målet er at flere kommuner tar denne metoden i bruk.