Ila fengsel: Prosjekt boligkonsulent

Sluttrapport og GAP-analyse om oppfølging og løslatelse fra fengsel, utarbeidet av Ila fengsel i samarbeid med Kirkens bymisjon (2012).

Overgangen fra fengsel til et selvstendig liv ute i samfunnet kan oppleves som svært krevende for den løslatte, og egen bolig er et av de mest sentrale målene i en løslatelsesprosess.

Prosjekt boligkonsulent har vært et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Ila fengsel og ble avsluttet 1. september 2012. Prosjektets mål har vært å sikre at alle forvaringsdømte som løslates fra Ila fengsel har en egnet bolig og et tilrettelagt tjenestetilbud ved løslatelse. Forberedelser, bistand og oppfølging har vært en del av metodikken.

I tillegg til sluttrapport er det utarbeidet en analyse - Mind the gap - som belyser de forvaringsdømtes generelle behov og hvilke tjenester som finnes ute i kommunene i dag. Det sentrale her er hva som skal til for å legge forholdene til rette for en ideell løslatelse og fremtid for den som har sonet en forvaringsdom.